ENSTİTÜLER

ENERJİ POLİTİKALARI ENSTİTÜSÜ

Enerji, günlük hayatımızda merkezi bir önem arz etmektedir. Alışageldiğimiz ve hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen ekipmanların hiçbirisi enerji olmadan çalışmayacaktır. Dolayısıyla, insanlığın bugünkü maddi gelişmişlik düzeyini koruyabilmesinin ilk şartı, enerji kaynaklarının sürekli ulaşılabilir olmasını sağlamak ve enerjinin verimli kullanımı sağlamaktır.

 

BİRSAM Enerji Politikaları Enstitüsü enerjinin insan hayatında arz ettiği önemin farkında olarak doğru ve sürdürülebilir enerji politika önerilerinde bulunmak ve bu doğrultuda araştırma, geliştirme ve ilgili taraflarla ortak projeler yürütmek amacıyla kurulmuştur. Politika önerilerinde, analizlerinde ve projelerde amaç, elde edilen çıktının ülkemizi ve milletimizi bir adım daha ileriye götürmesidir. BİRSAM Enerji Politikaları Enstitüsü ülkemiz ve milletimizin hem kendi enerji ihtiyacını karşılayabilen hem de küresel jeopolitikte önemini koruyan bir Türkiye hayalinin gerçekleşmesi için üzerine düşeni yapmayı sorumluluğu olarak görmektedir. Bu doğrultuda, enerji spesifik ve enerji ilişkili disiplinler arası uzman kadrolar kurmak ve yetiştirmek BİRSAM Enerjinin temel hedefi olmaktadır.