ENSTİTÜLER

İSLAMOFOBİ ve HAK İHLALLERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

BİRSAM İslamofobi ve Hak İhlalleri Araştırmaları Enstitüsü spesifik anlamda İslamofobi, daha genel çerçevede ise hak ihlalleri üzerine analiz, raporlamalarda bulunur ve bununla birlikte etkinlikler düzenler.


Medyada, kamusal alanda, hukuki düzenlemelerde ve siyasi söylemlerde yer alan islamofobi ve genel itibariyle insan haklarına karşı yapılan ihlaller her geçen gün daha da artıyor ve büyük bir sorun haline geliyor. İslamofobi nasıl ki yalnızca Batı toplumlarına özgü değilse hak ihlalleri de yalnızca Doğu’ya özgü değil. Tüm dünyada gündemin çoğunluğunu işgal eden inançlara saldırı (Blasphemy), kamusal alanda eşitliksizlikler ve birbirinden farklı mekanizmalar ile tüm sosyal baskılar fazlasıyla üzerinde araştırma yapılmayı, değerlendirilmeyi ve eleştirilmeyi hak ediyor.


BİRSAM İslamofobi ve Hak İhlalleri Enstitüsü nezdinde bilimsel çalışma prensipleri ile bu ve bu çerçevede değerlendirilebilecek sorunları ele alacak ve gerek medyada, gerek akademik ve sosyal çevrelerde ihtiyaç duyulan ilginin görülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.