Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

BİRSAM KURULDU

Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyetler gerçekleşecek olan Birlik Stratejik Araştırma Merkezi (BİRSAM) kuruldu.

Daha yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yollarını araştıran, bu idealin önündeki engellerin çözümlerini bulmak için çaba sarf eden ve bu doğrultuda faaliyet gösteren BİRSAM (Birlik Stratejik Araştırma Merkezi) kuruldu. Gençlikten medyaya, islamofobiden enerji politikalarına, İslam Dünyası araştırmalarından Türk-Ermeni ilişkilerine birçok alanda araştırma, yayın ve saha projeleri gerçekleştirecek olan BİRSAM, 8 enstitüden oluşmaktadır.

Standart bir düşünce kuruluşundan farklı olarak yalnızca analiz ve raporlamalarda bulunmayacak olan BİRSAM, gerek süreli ve süresiz yayınları gerekse gerçek zamanlı olarak gerçekleştireceği projeler ile belirlenen çalışma alanlarında faaliyet gösterecektir.


Daha Yaşanabilir Bir Dünyanın İnşasında Önemli Yer Tutan Hangi Alanlar İncelenecek?

 

BİRSAM Medya Okuryazarlığı Enstitüsü, medyada yayılan bilgi akışının izleyici tarafından eleştirel bir gözle doğru algılanması ve sorgulanması için faaliyet gösterecektir.Aynı şekilde bu enformasyon akışını sağlayan kurum ve kişilerin çalışmalarını inceleyip bu doğrultuda kurum ve kişilere enformasyonun ‘nasıl’ olması gerektiğini vurgulamaktır.

BİRSAM Gençlik Araştırmaları Enstitüsü, var olan gençlik değerinin nitelikli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek ve geniş tabanlı istişareler ışığında gençlik politikaları geliştirerek ilgili makamlara sunacaktır.

BİRSAM İslamofobi ve Hak İhlalleri Araştırmaları Enstitüsü spesifik anlamda İslamofobi ve nefret söylem, daha genel çerçevede ise hak ihlalleri üzerine analiz, raporlama ve gündem takibinde bulunur ve bununla birlikte etkinlikler düzenler.

BİRSAM Güvenlik Bilimleri Enstitüsü; Yeni Türkiye vizyonunda ve Türkiye’nin merkez ülke olma iddiası doğrultusunda; bağımsız, özgün, insan hakları ve demokrasi çerçevesinde güvenlik politikalarına yönelik araştırmalar, makaleler üretir, tartışma meclisleri oluşturur.

BİRSAM Türk-Ermeni İlişkileri Enstitüsü, olarak sadece Türkiye ve Ermenistan arasında değil, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkeler arasında da koordinasyon tesis ederek işbirliği yolunu açmayı arzu etmekteyiz. BİRSAM yapılacak her türlü faaliyette barışın tesis edilmesini destekleyen herkes için ev sahibi olma özelliğini korumaktadır.

BİRSAM Yeni Türkiye Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren geçen sürede gerek tarihsel bağlamda gerekse gelecek perspektifinde değerlendirilmelerin yapılması enstitünün amaçlarından biridir. Ayrıca BİRSAM Yeni Türkiye Enstitüsü, devletin kuruluşunda ifade edilen muhasır medeniyetlere ulaşma ya da kadim medeniyet tasavvurunun tekrar zemin bulması ölçütleri üzerinde hareket etmektedir.

BİRSAM Enerji Politikaları Enstitüsü enerjinin gerek gündelik gerekse uzun vadeli öneminin farkında olarak, doğru ve sürdürülebilir enerji politikalar geliştirmek ve bu doğrultuda araştırma, geliştirme ve ilgili taraflarla ortak projeler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

BİRSAM Türk-İslam Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, çeşitli ülke ve bölgelerden temsilcilerin katılımının sağlandığı tartışma platformları oluşturmaktadır. Türk ve İslam Dünyasındaki gelişmeleri her katılımcının geldiği bölgeye ait akademik araştırmalardan ve yine o bölgeye ait medyadan takip etmektedir.