Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

Kamuoyuna Duyuru

Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİRSAM) yönetimince gerçekleşen genel kurul neticesinde BİRSAM Genel Koordinatörlüğün Kurucu Koordinatör olan Gençlik Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Hakan Memur'dan sonra Enerji Güvenliği Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Ali İhsan Kahraman'a devredilmesi kararlaştırıldı.
BİRSAM'ın çerçeve değerleri içerisinde planlanan uygulamlardan biri olarak idari yönetimin direktörler arasında birer yıldan oluşan dönemler ile devri yapılan genel kurul ile gerçekleşti. Görevini devreden Hakan Memur ise Koordinatörlüğü sırasında sürdürdüğü Gençlik Araştırmaları Direktörlüğünü devam ettirecekken Ali İhsan Kahraman da Genel Koordinatörlüğü sırasında yetkili olduğu mevcut enstitü üzerindeki etkinliğini sürdürecek.
 
Araştırma ve çalışma alanlarındaki özgünlüğü kadar idari yönetim düzeninde de farklı bir yapılanma modelinin uygulandığı BİRSAM'da çeşitli araştırma ve uygulama alanları ile yetkilenmiş olan Direktörler dönemsel olarak koordinatörlüğü devralıyorken görevi devreden önceki koordinatörlerin yetkili oldukları alanda çalışmalarını sürdürmeleri usulü ile etkinliklerdeki istikrarın devam ettirilmesi sağlanıyor. Sivil toplum oluşumlarının yanında çeşitli kurum ve kuruluşlara gerçekleştirdiği etkinlikler kadar idari yapılanması ile de örnek teşkil etmeyi amaçlayan BİRSAM'ın bünyesindeki tüm idari işlem ve gelişmelere BİRSAM'ın evrensel iddiasındaki ''daha yaşanabilir bir dünyanın inşaası'' beklentisi temel teşkil etmektedir. Kurulduğu günden bu yana hayata geçirilen tüm çalışmalarda bu kaidenin uygunluğunu şart gören BİRSAM geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu iddiasını hayata geçirmek adına çalışmalarını sürdürecektir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
 
Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi
Haberler