Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

Olağanüstü Durumlarda Medya İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Konuşuldu

BİRSAM Medya Okuryazarlığı Enstitüsü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Kulübü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Olağanüstü Durumlarda Medya Paneli 22 Aralık 2015 Salı günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde gerçekleşti. İki oturum şeklinde gerçekleşen panelde, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, KADEM Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. E. Sare Aydın, Gazeteci-Yazar Merve Şebnem Oruç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Engin Çağlak ve BİRSAM Araştırmacısı Mert Hüseyin Ergül konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde gerçekleşen panel BİRSAM Genel Koordinatörü Hakan Memur’un açılış konuşması ile başladı. İnfial yaratan durumlarda medyanın üzerine düşen görevin önemine değinen Memur, “Ülkemizde ve dünyada sürekli gerçekleşen olağanüstü durumlarda medyanın rolü ile ilgili bir ikileme düşmekteyiz. Bu ikilemin bir tarafını haber alma özgürlüğü oluştururken, öbür tarafını de medya etiği oluşturmaktadır. Terörün gündemi oluşturduğu ya da terörle ilgili olmayan birçok konuda bir bakıyoruz ki medyanın aldığı tavır doğrudan toplumun yönelimlerini, davranışlarını bir anda etkiliyor. Bizler de bugün burada hem medyanın hem de medya ile ilişkili, onu besleyen ya da onu gündeme getiren tüm içerik sağlayıcıları ele alacağız.” dedi.

 

BİRSAM Medya Okuryazarlığı Enstitüsü Direktörü Mehmet Kapan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin ilk oturumunda İsmail Kapan “Olağanüstü Durumlarda Medya’nın Haber Paylaşma Refleksi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Medyanın haber paylaşma refleksinin nasıl olduğu, bu paylaşımlarda haberi veren kişi veya kuruluşunun hangi hususlara dikkat ettiği gibi konuları anlattı.

 

Panelin ilk oturumunun ikinci konuşmacısı olarak söz alan Sare Aydın, kadın cinayetlerinde (istismar,tecavüz) medyanın olaya bakış açısını değerlendirdi. Kadın cinayetlerinin medyaya veriliş şeklini, kullanılan haber diline ve dizilerdeki kadın rol modellerine de değinen Sare Aydın, geçtiğimiz dönemde yaşanan Özgecan Aslan vakasını da anlattı. İlk oturumun son konuşmacısı Mert Hüseyin Ergül ise Fransa Medyasının olağanüstü durumlardaki davranışını örneklerle anlattı.

 

Panelin ikinci oturumun ilk konuşmasında konuşan Merve Şebnem Oruç “Olağanüstü Durumlarda Medyanın Etik-Ahlaki Anlamda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Neler Olmalıdır? “ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. İkinci oturumun son konuşmacısı Engin Çağlak, medya okuryazarlığı kavramının önemine değindi. Medya okuryazarlığı kavramını açıklayarak medya tüketicisinin medyayı eleştirel bir gözle okuması gerektiğinin altını çizdi. 

 

HABERLER