Birlik Stratejik Araştırmalar Merkezi - BİRSAM

Birsam Logo

BİRSAM LOGOSU

 

Beyaz zemin üzerine lacivert renkli ve sekiz köşeli Selçuklu yıldızı,

- Sekiz köşeli yıldızın içerisinde Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan turkuaz renkli harita,

- Yıldızın solunda lacivert renkle ‘’BİRSAM’’ ifadesinin yer almasıyla oluşur.

 

YILDIZ

 

BİRSAM ambleminde kullanılan ana tema , Selçuklu medeniyetinin  en önemli figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız olarak belirlendi. Sekiz köşeli yıldız, Türk ve İslam medeniyetinde yaygın olarak kullanılan bir sembol olarak dikkat çekmektedir.

 

Türkistan’dan Balkanlara pek çok tarihî eserde sekiz köşeli yıldızla karşılaşılır. Anadolu’da daha çok Selçuklu yıldızı olarak anılırken sekiz köşeli yıldızın adı, Orta Asya’da Türkistan Yıldızı’dır. Anadolu’da Konya’da Karatay Medresesi gibi pek çok tarihi eserde karşımıza çıkan sekiz köşeli yıldız, bir dönemde Osmanlı Devleti bayrağını, süslemiştir.

 

Sekiz köşeli yıldız, iki eşit büyüklükteki karenin çapraz şekilde üst üste konmasıyla oluşmaktadır. İki kare iki farklı dünyaya atıfta bulunur; bu karelerden biri maddi dünyayı diğeri ise manevi olanını ifade etmektedir. Bektaşilikten Nakşibendi’ye, Yesevilikten Kadiriliğe kadar geleneksel tasavvuf hayatında sekiz köşeli yıldız bu minvalde ele alınmış ve sekiz cennet kapısına işaret ettiği kabul edilmiştir.

 

Sekiz köşeli yıldızın her bir burcu bir erdemi simgelemektedir ki, bu erdemler İslam’ın temel direkleri olarak kabul edilirler. Bunlar; merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek” olarak sıralanır.

 

Sekiz köşeli yıldız’ın bir başka anlamı da zafer’dir. Dört ana yön ve dört de arayönü bünyesinde toplayan sekiz köşe, bütün yönlerde, girişilen bütün işlerde zafer kazanılacağı anlamını da taşımaktadır.

 

Sekiz enstitüden oluşan BİRSAM kurumsal örgütlenmesi, misyon ve vizyonu ile Selçuklu medeniyetine atıfta bulunur.

 

RENK

 

Amblemde yer alan “Turkuaz” rengi , Türk adından türemiş bir renk adıdır. Aynı adlı taşın rengi de olan “Türk rengi” olarak bilinmektedir. Turkuaz Selçuklu medeniyeti ile özdeşleşen ve dünyaca ün kazanan çinileri ve bozkırın bulutsuz gökyüzünü anımsatır. Amblemde yer alan laciverte yakın koyu mavi ise asaleti temsil etmekle birlikte kültürümüzün tarihî birikimini anlatmaktadır. Beyaz renk ise istikrar, devamlılık , şeffaflık ve temizliği ifade eder. 

 

HARİTA

 

Turkuaz renkli harita  sekiz köşeli yıldızın içerisinde yer almaktadır. Afrika Avrupa ve Asya kıtasının yer aldığı haritada bu günkü anlamdaki ifadesiyle güneyde, güney Afrika cumhuriyeti, Kuzeyde Norveç, batıda Senegal, doğuda Tayland’ı kapsamaktadır. Harita binlerce yıllık Türk tarihi kapsamında kadim bir coğrafyayı ve medeniyetler sahasını atıfta bulunur.